Phòng Double Extra

Ghi chú
Cũi dành cho trẻ em - miễn phí
Chính sách đối với trẻ em:
- Trẻ em dưới 1m: miễn phí ở cùng với gia đình
- Trẻ em từ 1m - 1.4m: thu thêm 150.000đ/ người
- Trẻ em từ 1.4m trở lên ngủ chung với bố mẹ: thu thêm 200.000đ/ người

 

 Đặt phòng ngay

 
 


Đặt phòng ngay