Các dịch vụ khác

* Gala ( dưới 90 suất )
* Thăm Vịnh Hạ Long
* Ngủ đêm trên tàu tại Vịnh
* Xem biểu diễn nghệ thuật ở Tuần Châu
* Tiệc buổi tối.
* Công viên Sun World,
* City Tour